Seminar u organizaciji Hrvatske udruge za unapređivanje zaštite na radu

Metode tjelesnog vježbanja u kratkim pauzama pri radu za računalom

U organizaciji Hrvatske udruge za unapređivanje zaštite na radu (www.huznr.hr) održano je u četvrtak 28.rujna 2005 savjetovanje na teme:

"Postupanje poslodavca pri ozljedi na radu", Sandra Palić, dipl.iur.

"Metode tjelesnog vježbanja u kratkim pauzama pri radu za računalom",
Tonći Šitić, vft

"Rezultati sistematskih liječničkih pregleda zaposlenika kompanije
Ericsson Nikola Tesla
", Dr Božena Kuk, spec. medicine rada

Nazočno je bilo 80-ak vodećih stručnjaka iz zaštite na radu velikih hrvatskih kompanija a održano je u konferencijkoj dvorani Ericsson Nikole Tesle, Krapinska 45 u Zagrebu.

Prenosim Vam dio ugođaja kroz par fotografija.

Kroz predavanje bilo je objašnjena važnost pravilnog sjedenja, redovitog vježbanja posebnih vježbi tijekom rada za računalom ( vodeći se novim Pravilnikom o radu za računalom) te prikaz istih. U skladu sa tim prezentirana je statistika odrđenih bolnih stanja kralješnice koja se najčešće javljaju kod ljudi koji rade u sjedeće, položaju.

 

1
 2
 3 4
 5 6
 7 8
 9 10
 11 12