Preblizu ekranu, loš položaj kralješnice, oslonjenost na podlakticu jedne ruke loš položaj kukova i nogu.